kJ/LからBtu/Lへの変換

キロジュール/リットル:
Btu (IT)/リットル:


kJ/LからBtu/L: 1 kJ/L = 0.948 Btu/L;

Btu/LからkJ/L: 1 Btu/L = 1.0548523206751 kJ/L;

キロジュール/リットルからBtu (IT)/リットルの変換は?

ご存知のように、1kJ/Lは0.948Btu/Lに等しい (1 kJ/L = 0.948 Btu/L).

キロジュール/リットルをBtu (IT)/リットルに変換するには、kJ/Lの数値に0.948を掛けます。

例: 25kJ/LをBtu/Lに変換する:

25 kJ/L = 25 × 0.948 Btu/L = Btu/L

Btu (IT)/リットルをキロジュール/リットルに変換するには、Btu/Lの数値を0.948で割ります。

例: 25Btu/LをkJ/Lに変換する:

25 Btu/L = 25 ÷ 0.948 kJ/L = kJ/L

Btu (IT)/リットルからキロジュール/リットルの変換は?

ご存知のように、1Btu/Lは1.0548523206751kJ/Lに等しい(1 Btu/L = 1.0548523206751 kJ/L)。

Btu (IT)/リットルをキロジュール/リットルに変換するには、Btu/Lの数値に1.0548523206751を掛けます。

例: 45Btu/LをkJ/Lに変換する:

45 Btu/L = 45 × 1.0548523206751 kJ/L = kJ/L

キロジュール/リットルをBtu (IT)/リットルに変換するには、kJ/Lの数値を1.0548523206751で割ります。

例: 45kJ/LをBtu/Lに変換する:

45 kJ/L = 45 ÷ 1.0548523206751 Btu/L = Btu/L

人気の燃費-体積の単位変換器

キロジュール/リットルまたはBtu (IT)/リットルを他の燃費-体積の単位に変換する

キロジュール/リットル 換算表
kJ/LからJ/m³1 kJ/L = 1000000 J/m³
kJ/LからJ/km³1 kJ/L = 1.0E+15 J/km³
kJ/LからJ/dm³1 kJ/L = 1000 J/dm³
kJ/LからJ/cm³1 kJ/L = 1 J/cm³
kJ/LからJ/mm³1 kJ/L = 0.001 J/mm³
kJ/LからJ/L1 kJ/L = 1000 J/L
kJ/LからJ/mL1 kJ/L = 1 J/mL
kJ/LからJ/µL1 kJ/L = 0.001 J/µL
kJ/LからkJ/m³1 kJ/L = 1000 kJ/m³
kJ/LからkJ/km³1 kJ/L = 1000000000000 kJ/km³
kJ/LからkJ/dm³1 kJ/L = 1 kJ/dm³
kJ/LからkJ/cm³1 kJ/L = 0.001 kJ/cm³
kJ/LからmJ/mL1 kJ/L = 1000 mJ/mL
kJ/LからmJ/µL1 kJ/L = 1 mJ/µL
kJ/LからµJ/mL1 kJ/L = 1000000 µJ/mL
kJ/LからµJ/µL1 kJ/L = 1000 µJ/µL
kJ/LからnJ/µL1 kJ/L = 1000000 nJ/µL
kJ/Lからerg/mL1 kJ/L = 10000000 erg/mL
kJ/Lからerg/µL1 kJ/L = 10000 erg/µL
kJ/LからkW·h/m³1 kJ/L = 16.666666666667 kW·h/m³
kJ/LからkW·h/L1 kJ/L = 0.016666666666667 kW·h/L
kJ/LからkW·s/m³1 kJ/L = 1000 kW·s/m³
kJ/LからkW·s/L1 kJ/L = 1 kW·s/L
kJ/LからW·h/m³1 kJ/L = 16666.666666667 W·h/m³
kJ/LからW·h/km³1 kJ/L = 16666666.666667 W·h/km³
kJ/LからW·h/L1 kJ/L = 16.666666666667 W·h/L
kJ/LからW·s/m³1 kJ/L = 1000000 W·s/m³
kJ/LからW·s/L1 kJ/L = 1000 W·s/L
kJ/LからN·m/m³1 kJ/L = 1000000 N·m/m³
kJ/LからN·m/L1 kJ/L = 1000 N·m/L
kJ/LからN·m/mL1 kJ/L = 1 N·m/mL
kJ/LからW·s/in³1 kJ/L = 16.4 W·s/in³
kJ/LからN·m/yd³1 kJ/L = 764554.858 N·m/yd³
kJ/LからN·m/ft³1 kJ/L = 28316.847 N·m/ft³
kJ/LからJ/yd³1 kJ/L = 765158.4 J/yd³
kJ/LからJ/ft³1 kJ/L = 28339.2 J/ft³
kJ/LからJ/in³1 kJ/L = 16.4 J/in³
kJ/LからkJ/yd³1 kJ/L = 765.1584 kJ/yd³
kJ/LからkJ/ft³1 kJ/L = 28.3392 kJ/ft³
kJ/LからkJ/in³1 kJ/L = 0.0164 kJ/in³
kJ/LからkW·h/yd³1 kJ/L = 12.75264 kW·h/yd³
キロジュール/リットル 換算表
kJ/LからkW·h/ft³1 kJ/L = 0.47232 kW·h/ft³
kJ/LからkW·h/in³1 kJ/L = 0.00027333333333333 kW·h/in³
kJ/LからkW·s/yd³1 kJ/L = 765.1584 kW·s/yd³
kJ/LからkW·s/ft³1 kJ/L = 28.3392 kW·s/ft³
kJ/LからkW·s/in³1 kJ/L = 0.0164 kW·s/in³
kJ/LからW·h/yd³1 kJ/L = 12752.64 W·h/yd³
kJ/LからW·h/ft³1 kJ/L = 472.32 W·h/ft³
kJ/LからW·h/in³1 kJ/L = 0.27333333333333 W·h/in³
kJ/LからW·s/yd³1 kJ/L = 765158.4 W·s/yd³
kJ/LからW·s/ft³1 kJ/L = 28339.2 W·s/ft³
kJ/Lからcal (th)/yd³1 kJ/L = 182732.997 cal (th)/yd³
kJ/Lからkcal (th)/yd³1 kJ/L = 182.733 kcal (th)/yd³
kJ/Lからhp·h/m³1 kJ/L = 0.373 hp·h/m³
kJ/Lからhp·h/L1 kJ/L = 0.000373 hp·h/L
kJ/Lからhp·h/yd³1 kJ/L = 0.285 hp·h/yd³
kJ/Lからhp·h/ft³1 kJ/L = 0.0106 hp·h/ft³
kJ/Lからkcal/L1 kJ/L = 0.239 kcal/L
kJ/Lからkcal/yd³1 kJ/L = 182.611 kcal/yd³
kJ/Lからkcal (th)/L1 kJ/L = 0.23923444976077 kcal (th)/L
kJ/Lからcal/L1 kJ/L = 238.846 cal/L
kJ/Lからcal/ft³1 kJ/L = 6763.363 cal/ft³
kJ/Lからcal (th)/m³1 kJ/L = 239005.73613767 cal (th)/m³
kJ/Lからcal (th)/L1 kJ/L = 239.00573613767 cal (th)/L
kJ/LからBtu/L1 kJ/L = 0.948 Btu/L
kJ/LからBtu/yd³1 kJ/L = 724.658 Btu/yd³
kJ/LからBtu (th)/L1 kJ/L = 0.948 Btu (th)/L
kJ/LからBtu (th)/yd³1 kJ/L = 725.144 Btu (th)/yd³
kJ/LからJ/gal (US)1 kJ/L = 3785.4120857494 J/gal (US)
kJ/LからJ/gal (UK)1 kJ/L = 4546.0899648474 J/gal (UK)
kJ/LからW·h/gal (US)1 kJ/L = 63.090201421197 W·h/gal (US)
kJ/LからW·h/gal (UK)1 kJ/L = 75.768166080789 W·h/gal (UK)
kJ/Lからkcal/gal (US)1 kJ/L = 0.90413014343669 kcal/gal (US)
kJ/Lからkcal (th)/gal (US)1 kJ/L = 0.90473520210557 kcal (th)/gal (US)
kJ/Lからkcal/gal (UK)1 kJ/L = 1.0858149338032 kcal/gal (UK)
kJ/Lからkcal (th)/gal (UK)1 kJ/L = 1.0865415785964 kcal (th)/gal (UK)
kJ/Lからhp·h/gal (US)1 kJ/L = 0.0014100892296977 hp·h/gal (US)
kJ/Lからhp·h/gal (UK)1 kJ/L = 0.0016934464073308 hp·h/gal (UK)
Created @ o.vg無料の単位変換器

よくある質問

9キロジュール/リットルとは、Btu (IT)/リットルで何ですか?

Btu/L. 1kJ/Lは0.948 Btu/Lに相当するので、Btu/Lの9kJ/LはBtu/Lになります。

1キロジュール/リットルには何個のBtu (IT)/リットルが含まれているのですか?

1kJ/Lの中に0.948Btu/Lがあります。それどころか、1Btu/Lは1.0548523206751kJ/Lに相当します。

何本のkJ/Lが1本のBtu/Lに相当するのか?

1Btu/Lは1.0548523206751kJ/Lにほぼ等しいです。

8Btu/LのkJ/L値は何ですか?

8Btu/Lのキロジュール/リットル値は、 kJ/L. (すなわち、) 8 x 1.0548523206751 = kJ/L.

kJ/LからBtu/Lへの一括変換

     キロジュール/リットル:

     Btu (IT)/リットル:


   

 

このコンバーター、コンテンツ、ページを次のように引用してください:

"" at https://jp.o.vg/unit/fuel-efficiency-volume/kilojoule-liter-to-Btu-IT-liter.php from jp.o.vg Inc,07/14/2024. https://jp.o.vg/ - インスタント、クイック、無料のオンライン単位変換器

利用規約 | プライバシーポリシー | お問い合わせ   著作権 © 2024 jp.o.vg