V/inからV/mへの変換

ボルト/インチ:
ボルト/メートル:


V/inからV/m: 1 V/in = 39.370078740157 V/m;

V/mからV/in: 1 V/m = 0.0254 V/in;

ボルト/インチからボルト/メートルの変換は?

ご存知のように、1V/inは39.370078740157V/mに等しい (1 V/in = 39.370078740157 V/m).

ボルト/インチをボルト/メートルに変換するには、V/inの数値に39.370078740157を掛けます。

例: 25V/inをV/mに変換する:

25 V/in = 25 × 39.370078740157 V/m = V/m

ボルト/メートルをボルト/インチに変換するには、V/mの数値を39.370078740157で割ります。

例: 25V/mをV/inに変換する:

25 V/m = 25 ÷ 39.370078740157 V/in = V/in

ボルト/メートルからボルト/インチの変換は?

ご存知のように、1V/mは0.0254V/inに等しい(1 V/m = 0.0254 V/in)。

ボルト/メートルをボルト/インチに変換するには、V/mの数値に0.0254を掛けます。

例: 45V/mをV/inに変換する:

45 V/m = 45 × 0.0254 V/in = V/in

ボルト/インチをボルト/メートルに変換するには、V/inの数値を0.0254で割ります。

例: 45V/inをV/mに変換する:

45 V/in = 45 ÷ 0.0254 V/m = V/m

人気の電界強度の単位変換器

ボルト/インチまたはボルト/メートルを他の電界強度の単位に変換する

ボルト/インチ 換算表
V/inからV/m1 V/in = 39.370078740157 V/m
V/inからV/km1 V/in = 39370.07874 V/km
V/inからV/cm1 V/in = 0.393701 V/cm
V/inからV/mm1 V/in = 0.03937008 V/mm
V/inからV/μm1 V/in = 0.000039370079 V/μm
V/inからV/nm1 V/in = 3.937008e-8 V/nm
V/inからW/A/m1 V/in = 39.370078740157 W/A/m
V/inからW/A/km1 V/in = 39370.07874 W/A/km
V/inからW/A/cm1 V/in = 0.393701 W/A/cm
V/inからW/A/mm1 V/in = 0.03937008 W/A/mm
V/inからW/A/μm1 V/in = 0.000039370079 W/A/μm
V/inからW/A/nm1 V/in = 3.937008e-8 W/A/nm
V/inからkV/m1 V/in = 0.03937008 kV/m
V/inからkV/km1 V/in = 39.370078740157 kV/km
V/inからMV/m1 V/in = 0.000039370079 MV/m
V/inからMV/km1 V/in = 0.03937008 MV/km
V/inからmV/m1 V/in = 39370.07874 mV/m
V/inからmV/mm1 V/in = 39.370078740157 mV/mm
V/inからmV/μm1 V/in = 0.03937008 mV/μm
V/inからmV/nm1 V/in = 0.000039370079 mV/nm
V/inからμV/m1 V/in = 39370078.740157 μV/m
V/inからμV/km1 V/in = 3.937008e+10 μV/km
V/inからμV/cm1 V/in = 393700.787402 μV/cm
V/inからμV/mm1 V/in = 39370.07874 μV/mm
V/inからμV/μm1 V/in = 39.370078740157 μV/μm
V/inからμV/nm1 V/in = 0.03937008 μV/nm
V/inからabV/m1 V/in = 3.937008e+9 abV/m
V/inからabV/cm1 V/in = 39370078.740157 abV/cm
V/inからabV/mm1 V/in = 3937007.874016 abV/mm
V/inからabV/μm1 V/in = 3937.007874 abV/μm
V/inからabV/nm1 V/in = 3.937008 abV/nm
V/inからstV/m1 V/in = 0.131324 stV/m
V/inからstV/mm1 V/in = 0.0001313244 stV/mm
V/inからstV/μm1 V/in = 1.313244e-7 stV/μm
V/inからstV/nm1 V/in = 1.313244e-10 stV/nm
V/inからW/A/yd1 V/in = 36 W/A/yd
V/inからW/A/ft1 V/in = 12 W/A/ft
V/inからW/A/in1 V/in = 1 W/A/in
V/inからkV/mi1 V/in = 63.360236 kV/mi
V/inからkV/yd1 V/in = 0.036 kV/yd
V/inからkV/ft1 V/in = 0.012 kV/ft
V/inからkV/in1 V/in = 0.001 kV/in
V/inからMV/mi1 V/in = 0.06336024 MV/mi
V/inからMV/yd1 V/in = 0.000036 MV/yd
V/inからMV/ft1 V/in = 0.000012 MV/ft
ボルト/インチ 換算表
V/inからMV/in1 V/in = 0.000001 MV/in
V/inからmV/yd1 V/in = 36000 mV/yd
V/inからmV/ft1 V/in = 12000 mV/ft
V/inからmV/in1 V/in = 1000 mV/in
V/inからμV/yd1 V/in = 36000000 μV/yd
V/inからμV/ft1 V/in = 12000000 μV/ft
V/inからμV/in1 V/in = 1000000 μV/in
V/inからabV/yd1 V/in = 3.6e+9 abV/yd
V/inからabV/ft1 V/in = 1.2e+9 abV/ft
V/inからabV/in1 V/in = 100000000 abV/in
V/inからV/yd1 V/in = 36 V/yd
V/inからV/ft1 V/in = 12 V/ft
V/inからN/C1 V/in = 39.370078740157 N/C
V/inからkV/cm1 V/in = 0.0003937008 kV/cm
V/inからkV/mm1 V/in = 0.000039370079 kV/mm
V/inからkV/μm1 V/in = 3.937008e-8 kV/μm
V/inからkV/nm1 V/in = 3.937008e-11 kV/nm
V/inからMV/cm1 V/in = 3.937008e-7 MV/cm
V/inからMV/mm1 V/in = 3.937008e-8 MV/mm
V/inからMV/μm1 V/in = 3.937008e-11 MV/μm
V/inからMV/nm1 V/in = 3.937008e-14 MV/nm
V/inからmV/km1 V/in = 39370078.740157 mV/km
V/inからmV/cm1 V/in = 393.700787 mV/cm
V/inからabV/km1 V/in = 3.937008e+12 abV/km
V/inからstV/km1 V/in = 131.324447 stV/km
V/inからstV/cm1 V/in = 0.0013132445 stV/cm
V/inからstV/yd1 V/in = 0.120083 stV/yd
V/inからstV/ft1 V/in = 0.04002769 stV/ft
V/inからstV/in1 V/in = 0.003335641 stV/in
V/inからV/mi1 V/in = 63360.236224 V/mi
V/inからV/mil1 V/in = 0.001 V/mil
V/inからW/A/mi1 V/in = 63360.236224 W/A/mi
V/inからW/A/mil1 V/in = 0.001 W/A/mil
V/inからkV/mil1 V/in = 0.000001 kV/mil
V/inからMV/mil1 V/in = 1e-9 MV/mil
V/inからmV/mi1 V/in = 63360236.223839 mV/mi
V/inからmV/mil1 V/in = 1 mV/mil
V/inからμV/mi1 V/in = 6.336024e+10 μV/mi
V/inからμV/mil1 V/in = 1000 μV/mil
V/inからabV/mi1 V/in = 6.336024e+12 abV/mi
V/inからabV/mil1 V/in = 100000 abV/mil
V/inからstV/mi1 V/in = 211.346999 stV/mi
V/inからstV/mil1 V/in = 0.000003335641 stV/mil
Created @ o.vg無料の単位変換器

よくある質問

9ボルト/インチとは、ボルト/メートルで何ですか?

V/m. 1V/inは39.370078740157 V/mに相当するので、V/mの9V/inはV/mになります。

1ボルト/インチには何個のボルト/メートルが含まれているのですか?

1V/inの中に39.370078740157V/mがあります。それどころか、1V/mは0.0254V/inに相当します。

何本のV/inが1本のV/mに相当するのか?

1V/mは0.0254V/inにほぼ等しいです。

8V/mのV/in値は何ですか?

8V/mのボルト/インチ値は、 V/in. (すなわち、) 8 x 0.0254 = V/in.

V/inからV/mへの一括変換

     ボルト/インチ:

     ボルト/メートル:


   

 

このコンバーター、コンテンツ、ページを次のように引用してください:

"" at https://jp.o.vg/unit/electric-field-strength/volt-inch-to-volt-meter.php from jp.o.vg Inc,07/15/2024. https://jp.o.vg/ - インスタント、クイック、無料のオンライン単位変換器

利用規約 | プライバシーポリシー | お問い合わせ   著作権 © 2024 jp.o.vg